nasze usługi

Dotacje na OZE

Pozyskujemy dotacje unijne na budowę oraz modernizację instalacji OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe, pompy ciepła.

Dotacje z ZUS

Doradzamy w pozyskiwaniu nie tylko dotacji unijnych. Jedną z dotacji, które może otrzymać firma jest dotacja z ZUS na poprawę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Dotacje na Innowacje

Zajmujemy się doradztwem unijnym w zakresie pozyskiwanie dotacji na usługi badawczo-rozwojowe.

Dotacje z Urzędu Pracy

Osobom bezrobotnym doradzamy oraz pozyskujemy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Niezdecydowany? Zamów darmowy audyt unijny swojej firmy

AUDYT DOTACJI

Biznes Dotacje – Dotacje Olsztyn

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych.

W aktualnej perspektywie unijnej 2014-2020 przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty/spółdzielnie mieszkaniowe, różnego rodzaju organizacje, kościoły, związku wyznaniowe oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną mogą uzyskać ponad 85 mld euro bezzwrotnych dotacji.

Dofinansowanie może być przeznaczone między innymi na: podniesienie innowacyjności w przedsiębiorstwie, rozwój działalności badawczo rozwojowych firmy, inwestycje w kształcenie i rozwój zawodowych, informatyzację usług placówek zdrowia, ochronę środowiska naturalnego, wsparcie budowy oraz modernizacji odnawialnych źródeł energii, w tym: instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, dziedzictwo kulturowe oraz wiele innych obszarów z życia społecznego.

  • Pierwszym krokiem jest zbadanie potrzeb inwestycyjnych klienta zainteresowanego pozyskaniem dotacji.
  • Drugim krokiem jest wskazanie przez specjalistę ds. pozyskiwania dotacji źródła, z którego klient może starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcie które chce realizować
  • Trzecim krokiem jest określenie terminu naboru wniosków w konkursie unijnym.
  • Czwartek korkiem jest określenie wymagań względem klienta, które wskazane są w regulaminie naboru wniosków unijnych.
  • Piątym krokiem jest przystąpienie do pisania wniosku o dofinansowanie oraz sporządzenie kompletu dokumentacji konkursowej niezbędnej do uzyskania dotacji unijnej (studium wykonalności, biznesplan oraz pozostałe załączniku określone w regulaminie dotacji)
  • Szóstym krokiem jest złożenie elektronicznego wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków oraz papierowego kompletu dokumentów do instytucji ogłaszającej konkurs.
  • Siódmym krokiem jest sukcesywne rozliczanie dofinansowania oraz dbanie o terminowe składanie dokumentów wymaganych przez Instytucję ogłaszającą konkurs.
  • Ósmym krokiem jest ciągła analiza odbywających się naborów oraz informowanie klienta o możliwości pozyskania dofinansowania na kolejne inwestycje.

Jesteśmy młodzi, zdeterminowani, pełni pasji i zaangażowani w swoją pracę, która nie jest dla nas obowiązkiem ale przyjemnością. Jesteśmy cały czas dostępni pod telefonem i chętni udzielimy odpowiedzi na każde pytanie. Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do wizyty w naszym biurze przy ulicy Bajowej 127 lok. 28 w Olsztynie. Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami z całej Polski.

Nie zwlekaj. Obecna perspektywa jest najprawdopodobniej ostatnią szansą na uzyskanie dotacji.