O NAS

Firma Biznes Dotacje zajmuje się profesjonalnym doradztwem gospodarczym w zakresie pozyskiwania dotacji oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Specjalizujemy się w pisaniu biznes planów, studiów wykonalności oraz wniosków o dotację.

Usługi Biznes Dotacje opierają się na trzech filarach:

 1. Ciągłe badanie źródeł dotacji i analizowanie możliwości otrzymania dotacji dla firm i pozostałych instytucji.

  • Ściśle i systematycznie monitorujemy dostępność środków unijnych perspektywy budżetowej 2014-2020 z programów krajowych, regionalnych, programów europejskiej współpracy terytorialnej, programów ramowych Unii Europejskiej (Horyzont 2020, COSME, Łącząc Europę).
  • Prawie 300 funduszy pożyczkowych całym kraju, które są odpowiedzialne za udzielanie przedsiębiorcom pożyczek na preferencyjnych warunkach.
  • Powiatowe Urzędu Pracy w całej Polsce, które udzielają dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności oraz refundują przedsiębiorstwom koszty utworzenia nowego stanowiska pracy.
  • Programy ogłaszane przez pozostałe instytucje publiczne, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii wsród osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Priorytetowym Programem NFOŚiGW jest PROSUMET. Kolejną instytucją udzielającą dotacji firmom jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który dotuje inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach.

 2. Badanie potrzeb naszych klientów oraz dopasowywanie klientom odpowiednich programów wsparcia i konkursów.
 3. Głównym zadaniem naszych specjalistów jest badanie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw i pozostałych podmiotów poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Kolejnym krokiem jest dobranie odpowiedniego konkursu, w ramach którego Nasz Klient może otrzymać dotację. Następnie firmie przydzielany jest opiekun, który zajmuje się przygotowaniem przygotowaniem firmy do udziału w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

 4. Kompleksowe uzupełnianie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji lub innej formy wsparcia.
 5. Praca nad wnioskiem o pozyskanie dotacji rozpoczyna się od wskazania Klientowi listy niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Eksperci Biznes Dotacje przygotowują komplet dokumentów niezbędnych do otrzymania dotacji, monitorują poprawność podpisania dokumentów aplikacyjnych oraz na życzenie Klienta składamy je w Instytucji Organizującej Konkurs. Wyznaczony do projektu Ekspert kontroluje status wniosku i o wszystkich zmianach informuje Klienta. Praca Eksperta Biznes Dotacje nie kończy się na otrzymaniu przez firmę dotacji, jesteśmy odpowiedzialni na prawidłowe rozliczenie projektu oraz składanie co roku wymaganych dokumentów.

  Na każdym etapie realizacji projektu Klient firmy Biznes Dotacje może liczyć na wsparcie merytoryczne swojego opiekuna.

Najczęściej zadawane pytania

Fatycznie nasze biuro mieści się w Olsztynie. Jednak w branży doradztwa unijnego nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Doradzamy i pozyskujemy dotację firmom z całej Polski.
Koszty naszych usług są zróżnicowane i wynikają ze stopnia skomplikowania dokumentacji. Wstępna wycena odbywa się przez kontakt telefoniczny lub e-mail po omówieniu potrzeb przedsiębiorstwa i dobraniu odpowiedniego programu dotacyjnego. Ostateczną cenę Klient poznaje zawsze przed podpisaniem umowy o współpracę.
Przed rozpoczęciem współpracy wysyłamy klientowi umowę. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów przystępujemy do przygotowania dokuemtacji o dotację. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo obydwu stronom umowy.
W zależności od stopnia skomplikowania konkursu oraz ilości dokumentów, które są wymagane przygotowanie dokumentacji trwa od 3 dni (dotacje z urzędu pracy) do kilku tygodniu (dotacje na oze, dotacje na innowacyjność).
Ma to miejsce w sytuacji, gdy mamy pewność, że złożenie wniosku o dotację w danym konkursie jest z góry skazane na niepowodzenie. Nimezgodne z zasadami firmy Biznes Dotacje jest przyjmowanie zleceń, gdy wiemy ze kilent nie otrzyma dotacji np. forma prowadzonej działalności wyklucza go z ubiegania się o dotację.