Dotacje z ZUS

Niewiele osób wie, że dotacji dla przedsiębiorstw udziela także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja przeznaczana jest na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Przedsiębiorcy mogą kupić z dofinansowania przede wszystkim sprzęt odciążający pracowników od pracy fizycznej czyli np. wózek widłowy (limit dofinansowania to 50 000 zł brutto), żurawiki, manipulatory czy wózki paletowe. Dofinansowanie można także wykorzystać na szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa pracy na wysokościach i zakup np. rusztowań przejezdnych czy podnośników nożycowych. Projekty, których celem jest niwelowanie skutków pracy w szkodliwych warunkach także będą kwalifikowały się do dopłaty.

Poziom dofinansowania ustalany jest na podstawie wielkości przedsiębiorstwa, a tę wyznacza liczba zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników może otrzymać aż 90% dotacji co oznacza, że jego wkład własny w realizowane przedsięwzięcie wyniesie zaledwie 10%. Maksymalna wysokość dotacji dla przedsiębiorstwa mikro to 100 tys. złotych brutto na działania inwestycyjne. Im większe przedsiębiorstwo tym wyższą może otrzymać dotację, ale jego wkład własny w realizowane przedsięwzięcie także musi być zwiększony. I tak przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 osób może otrzymać już 150 tys. złotych dopłaty, ale jego udział własny w projekcie to minimum 20%. Duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób otrzymają nawet 400 tys. złotych na zakup sprzętu, ale kwota ta może stanowić maksymalnie 20% budżetu projektu.

Ze względu na bardzo korzystne warunki udzielania dofinansowania dotacja z ZUS cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Doprowadziło to do sytuacji, że środki na dofinansowania w roku 2016 zostały już wykorzystane. ZUS jednak w dalszym ciągu przyjmuje wnioski o dotację, a projekty poprawy bezpieczeństwa pracy finansowane będą z budżetu przeznaczonego na przyszły rok.

Dotacja udzielana jest przedsiębiorcom, którzy na dzień składania wniosku nie mają zaległości opłacaniu składek ZUS. Nie ważne czy przedsiębiorstwo ma siedzibę w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Rumii, Wyśmierzycach czy jakiejkolwiek innej miejscowości przedsiębiorca ma takie samo prawo do skorzystania z tej dotacji.

Najczęściej zadawane pytania

Fatycznie nasze biuro mieści się w Olsztynie. Jednak w branży doradztwa unijnego nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Doradzamy i pozyskujemy dotację firmom z całej Polski.
Instalacje fotowotlaiczne o mocy 40 kW nie wymagają pozwolenia na budowę. Jedynym warunkiem jest posiadanie mocy umownej nie mniejszej niż planowana wielkość instalacji OZE.
Czas rozpatrywania wniosku jest trudny do oszacowania i zależy od wielu czynników (m.in. liczby złożonych wniosków oraz lokalizacji firmy). Z naszych doświadczeń wynika, że obecnie wynosi on około 6 miesięcy.
Zgodnie z regulaminem konkursu Kredyt na innowacje technologiczne w ramach wydaktów mogą być finansowane inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia), które służą wdrożeniu nowej technologii. Oznacza to, że maszyny te same w sobie nie muszą być innowacyjne. Innowacyjny musi być otrzymany produkt oraz technologia jego wytwarzania.
Dotacje z Urzędu Pracy przeznaczone są tylko dla osób bezrobotnych i zarejestrowanych we właściwym dla siebie Urzędzie Pracy.