AKTUALNOŚCI

 • RPO Warmia i Mazury - 4.1 dotacje na budowę instalacji OZE - wyniki naboru

 • WFOŚiGW w Olsztynie ogłosił wyniki konkursu z działania 4.1, który zakończył się 14 kwietnia 2016 roku. Łącznie dofinansowanie uzyskało 97 projektów (83 projekty na budowę instalacji fotowoltaicznych, 8 projektów wspierających energię z biomasy,, 4 projekty na pozostałe rodzaje OZE). Większość Beneficjentów stanowili przedsiębiorcy z sektora MŚP, ponadto dotacje otrzymały gminy oraz kościoły.

  źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

 • RPO Warmia i Mazury - 4.2 wspieranie efektywności energetycznej

 • Od 31 sierpnia do 29 września 2016 roku przyjmowane będą wniosku z działania 4.2. Beneficjentami konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację na: modernizacje linii produkcyjnych, modernizację instalacji technicznych, kompleksową modernizację energetyczną budynków, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w technologii produkcji oraz audyt energetyczny. Firmy z Olsztyna oraz innych regionów województwa warmińsko-mazurskiego mogą uzyskać wsparcie na poziomie 85% wartości inwestycji.

  Za nabór wniosków oraz ich ocenę odpowiadał będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

  źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

 • RPO Warmia i Mazury - 4.2 wspieranie efektywności energetycznej

 • Od 31 sierpnia do 29 września 2016 roku przyjmowane będą wniosku z działania 4.2. Beneficjentami konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację na: modernizacje linii produkcyjnych, modernizację instalacji technicznych, kompleksową modernizację energetyczną budynków, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w technologii produkcji oraz audyt energetyczny. Firmy z Olsztyna oraz innych regionów województwa warmińsko-mazurskiego mogą uzyskać wsparcie na poziomie 85% wartości inwestycji.

  Za nabór wniosków oraz ich ocenę odpowiadał będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

  źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

 • Dotacje na rozpoczęcie działności gospodarczej.

 • Do 20 września 2016 roku potrwa kolejny już nabór wniosków o dofinansowanie osobom bezrobotnym kosztów rozpoczęcia prowadzenia firmy. Nabór prowadzony jest przez SCREP w Pasłęku w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 projekt Masz pomysł - masz firmę 2. Maksymalny poziom dotacji określono na poziomie 23 232,00 PLN. Biznes Dotacje w Olsztynie zachęca wszystkie osoby bezrobotne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Specjaliści Biznes Dotacje zainteresowanym osobom otrzymaniem dofinansowania pomogą w przygotowaniu biznes planu oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji.